Informacje o firmie DietaPeta, w miejscowości Łoś

zamyślony mężczyzna

Nazywam się Jacek Wilczak, zajmuję się dietetyką weterynaryjną i jestem właścicielem firmy DietaPeta. Podczas przygotowywania planów żywieniowych dla moich podopiecznych, korzystam z naukowego doświadczenia. Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Biochemii i Dietetyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzę zajęcia z zakresu fizjologii, fizjologii żywienia i dietetyki dla studentów kierunków weterynaria, biologia, biotechnologia, zootechnika. Szczególnie interesują mnie mechanizmy powstawania chorób dietozależnych. Jestem autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych naukowych z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i wykorzystania związków biologicznie czynnych w żywieniu zwierząt. Zajmuję się również działalnością edukacyjną mającą na celu zwiększanie świadomości na temat odpowiedzialnego żywienia zwierząt, głównie psów i kotów.

Gdzie można mnie znaleźć?

Siedziba firmy DietaPeta znajduje się w miejscowości Łoś, ale nie ograniczam mojej działalności terytorialnie. Oferuję konsultacje on-line dostępne dla właścicieli zwierząt ze wszystkich zakątków kraju, a także konsultacje stacjonarne w dwóch warszawskich Przychodniach weterynaryjnych – DrWet i SpecVet.

Do tego dążę w swojej pracy!

Moim celem jest wspieranie opiekunów w odzyskaniu kontroli nad zdrowiem ich psów i kotów dzięki odpowiednio dobranej diecie. Poświęciłem mnóstwo czasu na osiągnięcie tego celu i jestem dumny, że pomogłem i pomagam dużej liczbie opiekunów oraz samym psom i kotom tym procesie.

pies na lodzie